Мой Виртуальный Музей | Европа

Польша

ВНМ. Галерея ФарасMuzeum Narodowe w Warszawie.
Galeria Faras
Galeria Faras jest jedyna w Europie i wyjatkowa w skali swiatowej ekspozycja zabytkow kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrzescijanskiego. Do zbiorow muzealnych trafily one dzieki polskim archeologom uczestniczacym w latach 60-tych ubieglego wieku w objetej patronatem UNESCO wielkiej miedzynarodowej akcji ratowania pozostalosci dawnych kultur Doliny Nilu. Dzieki pracom badawczym prowadzonym na terenie starozytnego osrodka miejskiego Faras w poblizu granicy sudansko-egipskiej odkryto dobrze zachowane ruiny kosciola katedralnego z VIII wieku. Jego sciany byly pokryte wspanialymi malowidlami o tematyce religijnej pochodzacymi z VIII–XIV wieku. 67 przedstawien malarskich, a takze wiele innych dziel faraskich znajdujacych sie w MNW, stanowi dzis najwiekszy i najcenniejszy zespol zabytkow archeologicznych pochodzacych z wykopalisk prowadzonych za granica, jaki kiedykolwiek udalo sie pozyskac do polskich zbiorow muzealnych.

1. Святая Анна

Фарас, кафедральный собор, северный неф, VIII – I пол. IX в.
Sweta Anna
Sudan, Faras, katedra, nawa polnocna, VIII – I pol. IX w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234058 MNW
Фото 30 марта 2017 года
2. Зал музея

Фото 30 марта 2017 года
3. Чаша с просфорами

Фарас, кафедральный собор, пресвитерий, синтрон, II пол. VII в.
Naczynie z chlebami eucharystycznymi (prosforami)
Sudan, Faras, I katedra, prezbiterium, syntronon, 2 pol. VII w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234060 MNW
Фото 30 марта 2017 года
4. Обрамление стенных ниш

Фарас, кафедральный собор, северная ризница, X в.
Obramienia nisz sciennych
Sudan, Faras, katedra, zakrystia polnocna, X w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234014, 234015 MNW
Фото 30 марта 2017 года
5. Поклонение Волхвов (фрагмент Рождества Христова)

Фарас, кафедральный собор, северное преддверие, II пол. VIII – I пол. X в.
Podroz Medrcow ze Wschodu (fragment Bozego Narodzenia)
Sudan, Faras, katedra, przedsionek polnocny, 2 pol VIII – 1 pol X w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234017 MNW
Фото 30 марта 2017 года
6. Святые апостолы Петр и Иоанн

Фарас, кафедральный собор, северный неф, VIII – I пол. IX в.
Sweci apostolowie Piotr I Jan
Sudan, Faras, katedra, nawa polnocna, VIII – I pol. X w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234053 MNW
Фото 30 марта 2017 года
7. Конь

Фарас, кафедральный собор, северный неф, XII в.
Kon
Sudan, Faras, katedra, nawa polnocna, XII w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234024 MNW
Фото 30 марта 2017 года
8. Святой архиепископ

Фарас, кафедральный собор, северный неф, VIII – IX в.
Swety Arcybiskup
Sudan, Faras, katedra, nawa polnocna, VIII – IX w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234020 MNW
Фото 30 марта 2017 года
9. Святой Епифаний, епископ Саламины-Констанцы

Фарас, кафедральный собор, главный неф, XIII в.
Swety Epifaniusz, biskup Salaminy-Konstancji
Sudan, Faras, katedra, nawa glowna, XIII w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234008 MNW
Фото 30 марта 2017 года
10. Архангел Михаил

Фарас, кафедральный собор, лестница, IX в.
Archaniol Michal
Sudan, Faras, katedra, klatka schodowa, IX w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234043 MNW
Фото 30 марта 2017 года
11. Зал музея

Фото 30 марта 2017 года
12. Капитель

Фарас, X в., песчаник
Kapitel
Sudan, Faras, X w., piaskowiec
Inv. no. 234070 MNW
Фото 30 марта 2017 года
13. Завершение ниши в форме конхи

Фарас, I пол. VIII в., песчаник
Zwienczenie niszy w formie konchy
Sudan, Faras, I pol. VIII w., piaskowiec
Inv. no. 234694 MNW
Фото 30 марта 2017 года
14. Два фрагмента дверных стоек с розетками

Фарас, I пол. VIII в., песчаник
Dwa fragmenty wegarow z rozeta
Sudan, Faras, I pol. VIII w., piaskowiec
Inv. no. 234695 MNW, 234689 MNW
Фото 30 марта 2017 года
15. Богоматерь с младенцем (умиление)

Фарас, кафедральный собор, лестница, XII – XIII в.
Matka Boska z Dzeciatkiem
Sudan, Faras, katedra, klatka schodowa, XII – XIII w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234045 MNW
Фото 30 марта 2017 года
16. Крест в Величии

Фарас, кафедральный собор, северное преддверие, XI в.
Majestat Krzyza (Maiestas Crucis)
Sudan, Faras, katedra, przedsionek polnocny, XI w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234018 MNW
Фото 30 марта 2017 года
17. Фрагмент дверной стойки

Фарас, I пол. VI в., песчаник
Fragment wegara
Sudan, Faras, I pol. VI w., piaskowiec
Inv. no. 149493 MNW
Фото 30 марта 2017 года
18. Фрагмент дверной стойки

Фарас, I пол. VII – VIII в., песчаник
Fragment wegara
Sudan, Faras, I pol. VII – VIII w., piaskowiec
Inv. no. 234701 MNW
Фото 30 марта 2017 года
19. Зал музея

Фото 30 марта 2017 года
20. Архангел (Михаил?)

Фарас, кафедральный собор, пресвитерий, XIV в.
Archaniol (Michal?)
Sudan, Faras, katedra, presbiterium, XIV w., tempera, tynk mulowy
Inv. no. 234002 MNW
Фото 30 марта 2017 года

По вопросам можно обращаться в Администрацию Моего Виртуального Музея, admin@myvirtualmuseum.ru
Рейтинг@Mail.ru